Полезно

Полезно

Приложен Поведенчески Анализ (ППА)

Основният метод за работа с децата, засегнати от генерализирани разстройства в развитието, се нарича Приложен поведенчески анализ.

Приложният поведенчески анализ (ППА) е наука за човешкото поведение. През последните 40 години хиляди изследвания документират ефективността на ППА сред различни популации, среди и поведения. ППА изгражда и подобрява социално значими поведения чрез систематично прилагане на интервенции, въз основата на принципите на поведенческата теорията за учене. Методите, изградили ППА, са смятани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и разстройства на развитието.

Child-Relax-Sunflowers-Morning-4K-Ultra-HD-Mobile-Wallpaper-950x1689
photo-1594969890520-add5473eaad2

ППА разглежда теорията на ученето, наблягайки върху контекста на околната среда.

ППА прилага систематично принципите на поведението, за да подобри социално значими поведения и използва методите на експерименталния анализ, за да идентифицира променливите, които са отговорни за поведението на организмите; ППА контролира и предсказва човешкото поведение и изследва функционално взаимоотношението между поведение и среда, позовавайки се на обективно наблюдаеми феномени, а не на хипотетични конструкти; ППА има много приложения едно, от които е изграждане на ефективни програми за деца с аутизъм. Тези програми са изцяло основани на валидна база данни.

Седемте характеристики на ППА са:

● Приложима

● Фокусирана върху поведението

● Използва анализ

● Технологична

● Концептуално систематична

● Ефективна

● Всеобща

(Baer, Wolf, & Risley, 1968)

ППА е доказан ефективен метод за модифициране на съществуващи поведения, за учене на нови поведения и за индуциране на липсващи развитийни стадии от вербалното поведение.

СПЕЦИАЛИСТИ

Registered Behavior Technician™ (RBT™) e основното, входящо ниво за специалисти, които ще прилагат поведенческите планове и програмите за усвояване на нови умения, изработени от техните наставници. RBT специалистът също така може да събира данни и да провежда конкретен вид оценъчни процедури. RBT специалистът не създава програма за работа с детето и програма за оценка, той работи под наблюдението на BCBA, BCАBA, или FL-CBA. RBT кандидатите следва да отговарят на стриктни критерии, посочени в сайта на сертифицираните АВА специалисти. www.bacb.com

Приложен поведенчески анализ

Доста програми и лечения се препоръчват за деца с аутизъм. След обширно изследване, професионалистите в тази област препоръчват комбинация от няколко метода, за да се удовлетворят индивидуалните нужди на всяко дете. Един от тези методи е приложният поведенчески анализ (Applied Behavior Analysis). Обикновено хората свързват този метод с агресивното поведение на някои деца, но това не е всичко.

Приложният поведенчески анализ (ППА) е една от най-всеобхватните и ефективни алтернативи за хората с аутизъм. Въпреки че ППА е най-ефективен, когато се започне с него преди петгодишна възраст, той може да донесе ползи и на деца от предучилищна възраст, дори и на възрастни. Поведенията, на които се обръща внимание, варират между дейности като миенето на зъбите и обличането до управлението на времето. За по-големите ученици може да включва дори готвене и работни умения. Методът е базиран на научни изследвания и включва академични упражнения, полезни умения за ежедневието, комуникацията, речта и когнитивните способности.

Приложният поведенчески анализ в три части

Приложният поведенчески анализ включва три части: стимул (молба, нареждане), поведение в резултат на стимула (отговор или липса на отговор) и последствие (обикновено под формата на награда). Въпреки че не може да изгради емоционалните умения, ППА е полезен за подобряване на грижата за себе си, играта, комуникацията, ежедневните умения в допълнение на намаляването на неподходящото поведение. Целта на ППА е да научи децата на умения, които да помогнат за развитието им и за придобиването на по-голяма степен на независимост и най-доброто възможно качество на живота.

ППА не е лекарство. Основава се на теорията, че правилното поведение може да се овладее в училище, вкъщи или в рамките на дадената общност с помощта на научни принципи. Уменията са разделени на малки стъпки, по време на които участниците получават награди за правилното си поведение. Например правилният отговор на думите „Моля, седни", може да бъде награден с време, през което детето играе с любимата си играчка. Когато думите са повторени, правилният отговор трябва да доведе до същата награда.

Според Autism Speaks типичната сесия на приложен поведенчески анализ продължава 2-3 часа и включва упражнения, в които всеки аспект на интервенцията е съобразен с уменията, нуждите, интересите, предпочитанията и семейната ситуация на ученика. Структурираното време за всяка от задачите се случва в кратки интервали (3-5 минути). Учениците получават по 25-40 часа терапия седмично. Тази терапия може да бъде използвана за осигуряване на допълнително упражняване на уменията и за затвърждаването им.

Резултатите варират

След 30-годишни изследвания, ефективността на приложния поведенчески анализ за намаляване на лошото поведение и увеличаването на комуникацията, ученето и правилното поведение е доказана. Както и при останалите терапии, програми и лечения резултатите варират при различните деца. Когато обмисляте дали да използвате дадена програма, трябва да разберете в детайли какво включа и как се провежда. Въпреки че ППА има своите критици, много родители смятат, че е важна част от образованието на децата им.

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top