Екип гр. София - кв. Горубляне

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

VTzolova 0
Albena

Социален работник/ Офис асистент

Албена Георгиева

Казвам се Албена Георгиева и работя като Социален работник и офис асистент в Сдружение „Аутизъм Днес“.

Завършила съм „Бизнес администрация“ в Университета за национално и световно стопанство.

Работата с децата от аутистичния спектър и техните родителите е удоволствие и предизвикателство за мен.

Щастлива съм че съм част от екипа на Сдружение „Аутизъм Днес“.

Психолог / Поведенчески терапевт

Боряна Пухалева

Казвам се Боряна Пухалева и работя като психолог в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършила съм бакалавърска степен по психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски",

а към настоящия момент продължавам обучението си там в магистратурата "Клинична психология".

Въпреки тази моя насоченост, пътят ми през последните години продължава да се преплита с този на децата.

С всеки изминал ден осъзнавам смисъла и радостта, които всяка тяхна крачка напред носи със себе си.

Работата ми с тези деца ме кара да повярвам, че светлинка се крие дори в най-тъмните кътчета, стига само някой да може да я види.

А с помощта на супервизията и страхотния екип всеки ден разкрива нови цветове за нас.

Boryana
Eleonora

Ерготерепевт

Елеонора Николова

Аз съм Елеонора Николова.

Завършила съм Медицинска рехабилитация и ерготерапия във Факултет по обществено здраве и здравни грижи към университет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас.

Имам опит в работа с деца и младежи с множество нарушения.

Практикувала съм в ДМСГД гр. Бургас и Дневен център за младежи с увреждания гр. Бургас.

Фокусирана съм върху провеждане на индивидуални терапевтични сесии за деца, както и за развиване на уменията им чрез изпълнение на дейности в областта на самообслужването, продуктивността и подготовка за училищни дейности.

По време на работата ми като Ерготерапевт към Сдружение "Аутизъм днес" продължавам да се уча, обогатявам и развивам чрез супервизиите, които получаваме от супервайзора по ерготерапия - Елица Великова. Това ме прави по-сигурна и уверена в работата ми с децата.

Психолог/ Поведенчески терапевт

Иван Чолаков

Казвам се Иван Чолаков и работя като психолог в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършил съм бакалаварска степен по психология във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" и сега следвам магистърската програма "Клинична психология".  

В процеса на изучаването на различните школи и направления, аз разбрах за себе си, че се вълнувам от детският вътрешен свят.

Работата ми с децата ме зарежда с енергия и в същото време ме мотивира да търся повече начини, с които да мотивирам тях.

Възхищавам се на всяка тяхна малка стъпка, направена от тях, защото те доста често се оказват големи крачки.

За мен е от изключителна важност да възприемам детето винаги такова, каквото е и да правя най-доброто, на което съм способен.

Благодарение на супервизията и на чудесния екип, с който имам честта да работя, всеки ден пред нас се откриват нови хоризонти за развитие и промяна към по-добро.

Ivan (2)
Ivelina

Ерготерапевт

Ивелина Георгиева

Завършила съм Ерготерапия в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
По време на академичното обучение ни бе предоставена възможност за множество учебни практики, като най – дълъг период от време съм изкарала в ЦСРИ „АБЕТ“ към Асоциация на българските ерготерапевти. 

От края на 2017 година до сега работя като ерготерапевт в сдружение „ Аутизъм днес“.
Работата ми е свързана предимно с деца от аутистичния спектър и техните родители.

Моята цел е да им предоставя възможност за включване и пълноценно участие в дейности от ежедневния живот, както и в значими за децата дейности.
Работата в центъра ми позволява да развия потенциала си, като ми предоставя възможност за множество обучения и редовни супервизии с Елица Великова. 

Психолог / Поведенчески терапевт

Лина Златева

Казвам се Лина Златева и съм психолог и АВА терапевт в Сдружение "Аутизъм Днес".

Завършила съм бакалавър Психология в НБУ, както и имам завършено базисно ниво по позитивна и детска психотерапия към Института по Позитивна Психотерапия.

Намирам работата с деца от аутистичния спектър за предизвикателство и удоволствие,

а чрез ежемесечната супервизия на Dr. D.Fraser придобивам знания и умения, с които да бъда по-полезна за децата в центъра.

Lina
Marianka

Логопед / Поведенчески терапевт

Марияна Червенкова

Името ми е Марияна Червенкова и работя като логопед в Сдружетие „Аутизъм Днес“.

В момента съм студент по специалност „Логопедия“ с профил “Комуникативни нарушения на развитието” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Научните ми интереси са насочени към областите „Ранно детско развитие“, „Генерализирани разстройства на развитието“ и „Синдром на хиперактивност и дефицт на вниманието“.

Считам, че работата с деца е моето призвание, но и че това носи със себе си огромна отговорност.

Смятам, че родителите са най-добрите партньори в процеса на преудоляване на нарушенията или подобряване на дадено състояние и че играта е най-прекият път към сърцето на децата.

На мнение съм, че няма дете, което да не иска да общува, но има деца, които не са открили своя начин на изразяване.

Благодарение на висококвалифицирания екип на територията на центъра и супервизиите, отстрана на чуждестранни специалисти имам възможността да разширя познанията си и да окажа подкрепа по нелекия път, който трябва да бъде извървян.

Културтерапевт

Християн Пангелов

Казвам се Християн Пангелов и съм Културтерапевт.

Завършил съм бакалавърска степен в катедрата по "Изобразително изкуство", специалност "Учител по изобразително изкуство" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Аз съм сред първите служители на центъра от неговото основаване и за мен е радост да правя творчески занимания и упражнения, които подпомагат работата на колегите с децата в техните терапевтични сесии.

Работата ми в Сдружние "Аутизъм Днес" е спокойна, приятна и разнообразна.

Прекрасно се разбирам с колегите и атмосферата е приятелска.

християн
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top