Екип гр. Плевен

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

VTzolova 0
Desi Vasileva-pic za sajt (2)

Поведенчески терепевт/ Социален педагог

Десислава Василева

Завършила съм висшето си образование във - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново, специалност „Социална педагогика“, с допълнителна квалификация - Философски цикъл.

Започнах работа в Център по приложен поведенчески анализ в гр. Плевен, като поведенчески терапевт и социален педагог, преди малко повече от година.

Знаех, че това е работа за мен, чувствах я със сърцето си. Децата с аутизъм за мен са осмото чудо на света.

Тези малки слънца, огряващи този студен свят, те карат да се усмихнеш на всяко идващо утро.

Да съм част от живота на дете с аутизъм за мен е привилегия. Сега знам, че в живота си съм била значима, че с моя помощ едно дете е казало на майка си "мамо", че е седнало спокойно на стола си и се е нахранило със семейството си. За мен е чест, че работя в Сдружение „Аутизъм днес"!

Сертификати от преминати обучения:

2020 г. - Autism Explained: 2020 Summit

2020 г. - Occupational Therapy for Students with Autism Through the Telehealth Lens

2019 г. – Първа международна конференция „Аутизмът не е присъда“

2019 г. – 40-Hour Online Registered Behavior Technician (RBT) Training program

Поведенчески терпаевт/ Социален педагог

Таня Цанева

Завършила съм специланост „Социална педагогика“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Преминала съм успешно курс по медиация.

Работата ми в сдружение „Аутизъм Днес“ ми дава рядката възможност да практикувам поведенческа терапия под супервизията на едни от най-изтъкнатите специалисти в областта в света.

Работата с деца с аутизъм е предизвикателство и привилегия, които приемам с радост и отговорност.

Сертификати от преминати обучения:

2020 г. - Autism Explained: 2020 Summit

2020 г. - Occupational Therapy for Students with Autism Through the Telehealth Lens

 

Tanq
Teodora

Ерготерапевт

Теодора Бауренска

Завърших висшето си образование в Медицински университет- Плевен, специалност „Медицинска рхабилитация и ерготерапия“.

Реших да стана част от екипа на Центъра по приложен поведенчески анализ като ерготерапевт, тъй като за децата с аутизъм това е една незаменима част от техния живот.

С ролята на ерготерапията помагаме на всяко дете с аутизъм да има по - добър и по - пълноценен начин на живот.

Поведенчески терапевт/ Психолог

Венера Симеонова

Казвам се Венера Симеонова, завършила съм Психология във Великотърновски университет „ Св. св. Кирил и Методий“.

Работя като поведенчески терапевт и психолог. Да бъда част от каузата на Сдружение „Аутизъм днес“ приемам за лична мисия.

Работата ми в терапевтичния център се осмисля всеки ден от индивидуалния прогрес на всяко дете и общата ни задача, децата с аутизъм в България да получат достойно развитие, обучение и терапия.

Сертификати от преминати обучения:

2020 г. - Autism Explained: 2020 Summit

2020 г. - Occupational Therapy for Students with Autism Through the Telehealth Lens

2020 г. - „Стандартизирани психологически тестове като инструмент за навременно идентифициране на клинични рискове и планиране на терапия при деца и възрастни.“

2020 г. - „Understanding autism”

venera1
yordanka_staneva

Логопед

Йорданка Станева

Казвам се Йорданка Станева и съм логопед. Завършила съм висшето си образование в Югозападен университет „Неофит Рилски“  гр. Благоевград , през 2007г.

Имам осем години професионален стаж.

Логопедията е наука и мое призвание. Моята философия на терапия поставя в центъра детето. Добрият специалист е нужно да превърне срещите с децата в неизчерпаеми преживявания, да си позволи да бъде приятел, съветник и довереник. Индивидуалните различия е необходимо да се разпознават, уважават и дори поощряват. Детето не обича работата в „стадо“ където всеки е длъжен да се подчинява на „овчаря“. То обича индивидуалната работа или работата в колектив, където цари дух на сътрудничество.

Удостоверения и сертификати от преминати обучения:

▪     2013г.     Теоретико-практически курс: „Отражение на психомоторните очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи” УДОСТОВЕРЕНИЕ №219/26.02.2013), Логопедичен център „Ромел“

▪     2013г.    Практически семинар на тема „Изграждане на познавателна, подкрепяща и позитивна среда в детската градина“ СЕРТИФИКАТ №9631/2911.2013 , РААБЕ България

▪     2014г.    Теоретико-практически курс „Релационна психомоторика“  УДОСТОВЕРЕНИЕ №048/06.04.2014,  Логопедичен център „Ромел“

▪     2013г.     Представяне на теория и практка на Сензорно – Интегративна Терапия / Kristiane Kull Sadacharam/;Удостоверение 29.11.2013г. ;Фондация „Фонд Терапии“

▪    2013г.    Метода Global Training, метод подпомагащ развитието  и подкрепата на деца със специални нужди и дефицит на вниманието /Monica Domaradzka/;

Диагностициране и обучение – CARS, PEP-R, AQ  ASAS2 Ефективна намеса; 3 Ефективни терапевтични модели в сензорната интеграця и приложенията им /Beata Kreciewska/; Удостоверение 30.11.-01.12.2013г.; Фондация „Фонд Терапии“

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top