Сдружение Аутизъм Днес

1
ДАРЕНИЕ
2
ДОБРОВОЛЕЦ
3
СПОНСОР
4
ПРИЕМНИК
Кои сме ние?

Сдружение „Аутизъм днес“

Сдружение „Аутизъм днес“ е учредено от специалисти в областта наприложния поведенчески анализ, общественици и родители на деца с аутизъм.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни и позовавайки се на световната статистика, поради липсата на такава за България, ние сме приели предизвикателството да изградим Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област, непозната до момента в България.

Така сбъднахме мечтите на поколения родители!
Обучения и Кампании

Кампания на Аутизъм днес, Софийският ученически съвет и РУО София - град

Професионална терапия

Спокойните и щастливи родители могат да направят чудеса и тогава всичко е възможно!

Обучения за специалисти

Наблюдения по време на работата с децата, практически съвети и нови оценки на децата.

Интеграция в обществото

Социално включване и шанс за качество на живот на децата с аутизъм в България!

Законова подкрепа

Сдружение "Аутизъм Днес" спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Обществена ангажираност

Професионална работа и подкрепа на родителите на децата от АВА Център "Аутизъм Днес".

Събития и публични кампании

Професионално практическо обучение от супервайзора на центровете"Аутизъм Днес".

На 29. Септември 2015 Г. Открихме Първия Център По Приложен Поведенчески Анализ За Деца С Аутизъм В Сграда, Предоставена От Столична Община.

ezgif.com-gif-maker

Какво Е Ерготерапия?

Ерготерапията осигурява възможност за  максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически ...

ezgif.com-gif-maker (2)

Cast Screening Test

Скъпи родители, предлагаме ви тест за оценка за Аспергер, разработен и сертифициран от проф. Мила Вълчанова ...

ezgif.com-gif-maker (3)

Какво Е Логопедия?

Логопедията изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения и разработва терапевтични методи ...

Искате да помогнете? Станете спонсор или дарител!

Сдружение "Аутизъм Днес" предстои да изгради трети АВА Център за деца с аутизъм в България- след гр. София и гр. Плевен.

Проект

"Мобилен Екип"

Проект: BG05M9OP001-2.082-0019-C01МОБИЛЕН ЕКИП - ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Процедура: BG05M9OP001-2.082 Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

Обща стойност на проекта: 210 754.15 лева

Финансиране от Европейски Съюз по линия на ЕСФ: 179 141.03 лева

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Основната цел на проектното предложение е да се създаде и развие мобилен екип към Сдружение "Аутизъм Днес", който чрез иновативен подход да допринесе за личностното развитие на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 01.09.2022 г.

ezgif.com-gif-maker (14)
ezgif.com-gif-maker (13)
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top