Полезно

Полезно

Какво е логопедия?

Логопедията изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения и разработва терапевтични методи за преодоляването им.

Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика), проявяват се както импресивно – нарушения на разбирането , така и експресивно – нарушено продуциране на реч , включително и при четене и писане, както и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.

Child-Relax-Sunflowers-Morning-4K-Ultra-HD-Mobile-Wallpaper-950x1689
photo-1594969890520-add5473eaad2

Кога се прилага?

1. Артикулационни нарушения – трудности в произношението на звукове, замяна, изпускане и изопачаване на звукове

2. Гласови разстройства. По-емоционалните деца, учители и певци пренатоварвайки гласа си често имат проблеми с гласа.

3. Комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии – цепки на устните и небцето

4. Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи – дизартрия

5. Езикови нарушения. Върху разбирането и правилното изразяване.

6. Комуникативни нарушения при деца със слухови затруднения

7. Комуникативни нарушения при деца със зрителни затруднения

8. Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения

9. Специфични обучителни трудности. Нарушения на четенето, писането и математиката.

10. Комуникативни нарушения при нарушение на плавноста на речта. Най-често това са запъване и заекване.

11. Нарушения от аутистичния спектър

Логопедът

Ако ерготерапевтът работи върху уменията за самообслужване и трудова дейност, психологът – за развиване на когнитивните функции, логопепедът развива комуникацията и социалните умения.

Логопедичната работа следва принципите на онтогенетичното развитие на детето. Логопедът изследва детето и открива дефицитите със стандартизирани тестове и методи. Когато то има пропуски и нарушения в някое от нивата, специалистът подготвя индивидуален план за терапевтична работа.

Важно е да се знае:

Логопедът не терапевтира само деца, но и възрастни.

Логопедът не е лекар, той е терапевт.

Логопедът не е учител и не възпитава.

Признаци

Ако детето Ви има трудности:

С произношението на звукове - заменя ги с други, изпуска или ги изопачава.

Ако детето ви не говори или има много малко думи в речника си.

Ако детето ви има аграматична реч.

Ако детето ви заеква или се запъва, когато говори.

Ако детето ви има трудности в четенето и писането.

Ако детето ви избягва контакт с други деца и не желае да общува.

Трябва по-рано да се потърси помощта на логопед при откриване на трудности в езиковото и говорно развитие

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top