Пресконференция на 10 септември в гр. Плевен по повод на дейността на АВА Център по поведенческа и комплексна терапия в град Плевен, създаването на Мобилен екип от сдружение „Аутизъм днес“ за работа с хората с разстройства в развитието в защитените жилища в област Плевен и предстоящата дейност на Социално предприятие „Аутизъм Днес“!

Целите, които сдружение „Аутизъм Днес“ е заложило в изпълнение на проекта са:

Да осигури социална подкрепа и пълноценно включване в обществото на 40 лица с психични разстройства и интелектуални затруднения чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др.
Да се подобри качеството на живот на 40 лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения чрез предоставяне на достъпни, висококачествени и устойчиви социални услуги.

Реализиране на собствена програма за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции.

Целта на дейността е да се реализира собствена програма за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции, която включва:

  1. Личностно развитие;
  2. Придобиване на умения за самостоятелен живот;
  3. Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;
  4. Насърчаване на доброволчеството.

Предвидената програма и дейности са насочени към повишаване на самостоятелността на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения чрез подобряване на различни техни умения, като например: познаване на часовника и управление на времето; познаване на парите и управление на личния бюджет и бюджета на домакинството; умения за успешно себепредставяне, като част от по-доброто общуване с другите.

В проекта са включени и дейности в сферата на арт и трудотерапията, целящи изграждането на емоционална устойчивост при хората с интелектуални затруднения.

Основната цел на дейността е да се предоставят на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения не само стационарни, но мобилни услуги – „Услугите отиват при клиента”, които информират, подпомагат и подкрепят включването на лица в подходящи за тях услуги.

В програмата са заложени иновативни междусекторни услуги за лицата, включващи психосоциална рехабилитация, трудотерапия, учене през целия живот и др.

В Програма са заложени дейности за придобиване на умения за самостоятелен живот с цел да се подобрят междуличностните взаимоотношения и включване в обществото на лицата от целевата група.

Програмата е насочена основно към личностно развитие на лицата – развитие на умения за общуване, себеизразяване и себепредставяне, повишаване готовността за успешно социално включване. Програмата е насочена към ориентиране и придобиване на умения за самостоятелен живот и мотивация. Програмата включва специализирана подкрепа и различни терапевтични дейности.

Владислава Цолова – председател на сдружение „Аутизъм днес“ и Десислава Велкова – Управител на АВА Център по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм Днес“ – гр. Плевен

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top